Dobro došli

Hrvatska humanitarna udruga u Švicarskoj HHUŠ osnovana je sa ciljem pomagati humanitarnim akcijama sunarodnjacima u domovini.