Materijalna podrška i topli dom

Materijalna podrška i topli dom

Materijalna podrška i topli dom Orašje, BiH Vidovice, BiH HHUŠ će podržati humanitarnu udrugu SAMARITA u projektu „Pomoć materijalno teško ugroženoj djeci i starim osobama“ u općini Orašje (BiH). Područje djelovanja biti će prvenstveno u Mjesnoj zajednici Vidovice....