Oslobođenje od poreza

Odlukom Kantonalnog poreznog ureda u Zürichu od 10. lipnja 2015. HHUŠ je zbog svojih društvenokorisnih djelatnosti oslobođena poreza. Donatori tako svoje dobrovoljne priloge uplaćene na račun HHUŠ mogu odbiti u poreznoj prijavi. U budućnosti će HHUŠ izdavati potvrde za uplaćene donacije. Navedite stoga kod Vaših uplata uvijek i Vašu e-mail adresu. Time smanjujete naš administrativni trošak te troškove tiskanja i poštarine. Srdačno zahvaljujemo!

Verfügung_Steuerbefreiung_KHVS