Materijalna podrška i topli dom

HHUŠ će podržati humanitarnu udrugu SAMARITA u projektu „Pomoć materijalno teško ugroženoj djeci i starim osobama“ u općini Orašje (BiH). Područje djelovanja biti će prvenstveno u Mjesnoj zajednici Vidovice.

Ciljevi projekta su:

– Kupovina ogrjevnog materijala za zimu
– Financiranje električne energije
– Opskrba starijih osoba s lijekovima
– Nabava školske opreme
– Financiranje prehrane u školi

Korisnici ovog projekta su četrdeset i osmero financijski ugrožene djece te starijih i bolesnih osoba.

O humanitarnoj udruzi SAMARITA

Humanitarna udruga SAMARITA uzela si je za cilj, podržati djecu iz potrebitih obitelji, te financijski ugrožene, starije, bolesne i usamljene osobe. Do sada je uloženo više od 5‘000 sati volonterskog rada. Udruga djeluje transparentno i uredno dokumentira sve donacije. Udruga se je obvezala sve troškove dokumetirati i s nekoliko fotografija dostaviti HHUŠ.

Cjelokupna dokumentacija biti će, kao i do sada, objavljena na našoj stranici po završetku projekta.